Kullanım Kuralları

1. KULLANIM KURALLARI www.parcacilarburada.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.parcacilarburada.com  internet sitesini ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Kuralları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu kuralları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "WEB SAYFASINI "ı kullanmaktan vazgeçiniz. 1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Hurdacılar Sitesi 3803 cadde No : 163 İvedik /ANKARA ” adresinde mukim PARÇACILARBURADA (bundan böyle kısaca "PARÇACILARBURADA" olarak anılacaktır)’dır. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Kuralları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “PARÇACILARBURADA” tarafından sağlanmaktadır. 1.2. " PARÇACILARBURADA “ işbu “Kullanım Kuralları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir 1.3. “Portal” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Kuralları”nı ve " PARÇACILARBURADA " tarafından işbu “Kullanım Kuralları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Kuralları " www.parcacilarburada.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimine sağlanmıştır.

2. TANIMLAR “Portal”: www.parcacilarburada.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “PARÇACILARBURADA”nın “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi. “Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen kurallar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”. “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “PARÇACILARBURADA” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. a-) Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. b-) “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “PARÇACILARBURADA” tarafından reddedilebilir veya ek şartlar talep edilebilir. c-) “PARÇACILARBURADA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir. “Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, kendisinin belirlediği ve kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütününden oluşmaktadır. “PARÇACILARBURADA Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “PARÇACILARBURADA” tarafından sunulan uygulamalardır. “İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler. " PARÇACILARBURADA Arayüzü" : PARÇACILARBURADA ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " PARÇACILARBURADA Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “PARÇACILARBURADA”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları. “PARÇACILARBURADA Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “PARÇACILARBURADA”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. PARÇACILARBURADA HİZMETLERİ 3.1. " PARÇACILARBURADA ", "Üye"ler tarafından " PARÇACILARBURADA Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle " PARÇACILARBURADA Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir. 3.2. " PARÇACILARBURADA ", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir. 3.3. " PARÇACILARBURADA ", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma kuralları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " PARÇACILARBURADA ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan dilediği biçimde kullanabilir.

4. PARÇACILARBURADA PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “PARÇACILARBURADA”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. “Portal”, "Üye"ler tarafından " PARÇACILARBURADA Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. " PARÇACILARBURADA ", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir şartta doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “PARÇACILARBURADA”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “PARÇACILARBURADA” nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " PARÇACILARBURADA "nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " PARÇACILARBURADA "nın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. PARÇACILARBURADA, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının PARÇACILARBURADA’ya yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " PARÇACILARBURADA ‘nın “Kullanım Kuralları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " PARÇACILARBURADA’nın her  “Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “PARÇACILARBURADA’nın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. KULLANIM KURALLARINDA DEĞİŞİKLİKLER " PARÇACILARBURADA ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Kuralları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Kuralları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Kuralları " “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " PARÇACILARBURADA "nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " PARÇACILARBURADA "nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava şartları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu "Kullanım kuralları " uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Kuralları " dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Kuralları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.